Nong tai nhiều kích cỡ tại Tài Tâm. Bạn có thể tùy chọn size nong từ 2mm - 24mm tùy theo độ lớn của phần mềm tai.